Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas is dat niet altijd zo. Grensoverschrijdend gedrag kan echt niet, maar soms is de realiteit anders en gebeurt dit toch.

Wij accepteren geen grensoverschrijdend gedrag zoals:

 • Agressie en geweld
 • Discriminatie
 • Pesten en uitsluiten
 • Verbale en/of fysieke intimidatie
 • Seksuele intimidatie en/of misbruik

Mocht dit toch voorkomen, neem dan contact op met een van de bestuursleden of onze vetrouwenspersoon.

Binnen JHC hechten wij veel waarde aan een veilig sportklimaat:

 • We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten.
 • Waar iedereen de kans heeft om zich in een sociaal veilige omgeving te ontwikkelen.
 • Respect onderling en naar derden staat hoog in ons vaandel. Dit houdt in dat we de ander in zijn waarde laten. Plezier in het handbal staat centraal en dit kan alleen mogelijk zijn als spelers, trainers, leiders en vrijwilligers respect hebben voor elkaar.
 • Binnen JHC is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag.
 • We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt.

Wij verwachten van al onze leden, vrijwilligers, ouders en/of verzorgers dat:

 • Ze bijdragen aan een positief en plezierig sportklimaat;
 • Men elkaar met respect behandelt;
 • Men geen grensoverschrijdend gedrag vertoont;
 • Als je iets ziet gebeuren of een vermoeden hebt je dit meldt bij 1 van de bestuursleden of onze vertrouwenspersoon.