Onderstaand de contributies zoals deze gelden voor het seizoen 2021-2022. De contributie zoals opgenomen in dit document is geldend boven eventuele fouten op de website.

De volgende besluiten zijn van invloed op de contributie voor het seizoen 2021-2022:

  • Tijdens de ALV van 28 augustus 2015 is besloten dat leden vanaf de B jeugd verplicht 5 loten afnemen van de Grote Club Actie. Het bedrag van € 15 is in de contributie verwerkt.
  • De contributie voor het seizoen 2021 – 2022 is conform geldende afspraken verhoog met het geldende CPI index en vervolgens afgerond

Dit leidt tot de volgende vastgestelde contributie per leeftijdscategorie voor het seizoen 2021-2022:

  Contributie 2021 / 2022  
Senioren€ 260,00
Recreanten€ 258,00
A junioren 2002 / 2003 / 2004€ 240,00
B junioren 2005 / 2006€ 222,00
C junioren 2007 / 2008€ 198,00
D junioren 2009 / 2010€ 198,00
E junioren 2011 / 2012€ 191,00
F junioren 2013 / 2014€ 191,00

De contributie voor niet spelende leden bedraagt in het seizoen 2021 – 2022:

Senioren t/m B Junioren€ 60
Kabouters t/m C Junioren€ 35

Voor diegenen die het bedrag middels telebankieren voldoen graag voor 1 november 2021 de contributie overmaken. Indien u dit na 1 november 2021 doet, kunnen wij eventuele aanvullende administratie kosten in rekening te brengen.

Rabobank NL.83.RABO.03306.34.216 t.n.v. Handbalver. JHC.

Graag naam en voorletters van het lid erbij vermelden.

Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven zal de contributie in 10 gelijke termijnen rond de 28ste van elke maand worden afgeschreven.

Penningmeester JHC   

KVK nummer                : 37100812

Rabo bank nummer       : NL.83.RABO.03306.34.216

E-mail                            : penningmeester@jhcjulianadorp.nl

Website                        : www.jhcjulianadorp.nl