Onderstaand de contributies zoals deze gelden voor het seizoen 2022-2023. De contributie zoals opgenomen in dit document is geldend boven eventuele fouten op de website.

De volgende besluiten zijn van invloed op de contributie voor het seizoen 2022-2023:

  • Tijdens de ALV van 28 augustus 2015 is besloten dat leden vanaf de B jeugd verplicht 5 loten afnemen van de Grote Club Actie. Het bedrag van € 15 is in de contributie verwerkt.
  • De contributie voor het seizoen 2022 – 2023 is conform geldende afspraken verhoog met het geldende CPI index en vervolgens afgerond

Dit leidt tot de volgende vastgestelde contributie per leeftijdscategorie voor het seizoen 2022-2023:

  Contributie 2022 / 2023  
Senioren€ 260,00
Recreanten€ 258,00
A junioren 2004 / 2005 € 240,00
B junioren 2006 / 2007€ 222,00
C junioren 2008 / 2009€ 198,00
D junioren 2010 / 2011€ 198,00
E junioren 2012 / 2013€ 191,00
F junioren 2014 / 2015 / 2016€ 191,00

De contributie voor niet spelende leden bedraagt in het seizoen 2022 – 2023:

Senioren t/m B Junioren€ 60
Kabouters t/m C Junioren€ 35

Voor diegenen die het bedrag middels telebankieren voldoen graag voor 1 november 2022 de contributie overmaken. Indien u dit na 1 november 2022 doet, kunnen wij eventuele aanvullende administratie kosten in rekening te brengen.

Rabobank NL.83.RABO.03306.34.216 t.n.v. Handbalver. JHC.

Graag naam en voorletters van het lid erbij vermelden.

Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven zal de contributie in 10 gelijke termijnen rond de 28ste van elke maand worden afgeschreven.

Penningmeester JHC   

KVK nummer                : 37100812

Rabo bank nummer       : NL.83.RABO.03306.34.216

E-mail                            : penningmeester@jhcjulianadorp.nl

Website                        : www.jhcjulianadorp.nl