JHC is een handbalvereniging waarbij naast het willen winnen (presteren) de gezelligheid kenmerkend is. Ook willen we graag te boek staan als vereniging die waarde hecht aan een veilig sportklimaat. Respect onderling en naar derden staat hoog in ons vaandel. Dit houdt in dat we de ander in zijn waarde laten. Plezier in het handbal staat centraal en dit kan alleen mogelijk zijn als spelers, trainers, leiders en vrijwilligers respect hebben voor elkaar.

In al haar activiteiten streeft JHC na een continue, duurzame kwaliteit te realiseren. Het bieden van een plezierige omgeving, waarin leden hun handbalactiviteiten kunnen beoefenen, staat daarbij voorop. Dit heeft een hogere prioriteit dan het bereiken van het hoogste sportieve niveau. Wat overigens niet wegneemt dat het bereiken van een zo hoog mogelijk sportief niveau niet nagestreefd kan en/of zal worden, sterker nog: wij zijn ervan overtuigd dat die plezierige omgeving de basis is voor het verbeteren van de sportieve prestaties (en omgekeerd!). Op financieel gebied willen we sterk staan en op eigen benen kunnen staan (lees een sluitende begroting).

DOELINDICATOR
Veilig sportklimaat: We hechten waarde aan een veilig sportklimaat. Onze ambitie is dat iedereen de kans heeft om zich in een sociaal veilige omgeving te ontwikkelen> Het volgende gedrag wordt niet geaccepteerd binnen de vereniging:
–  Agressie en geweld
–  Discriminatie
–  Pesten
–  Verbale of fysieke discriminatie
–  Seksuele discriminatie
Plezier: Wij zorgen dat de leden plezier beleven aan hun sportbeoefening bij de vereniging.> Wij organiseren verschillende activiteiten rondom/naast het handbal
> Wij bieden iedereen de kans om goed georganiseerd en gefaciliteerd, op zijn of haar eigen niveau te spelen.
Iedereen doet mee!: Het realiseren van een goedlopende amateurvereniging die wordt gerund voor- en door leden; participatie staat centraal.> Wij werken waar passend met zoveel mogelijk vrijwilligers.
> Wij maken gebruik van de aanwezige kwaliteiten/talenten van de leden van de club
Wij zetten in op zowel een haal- als brengplicht van onze leden.
Sportieve ambitie: De teams spelen 1e klasse of hoger in aansluiting op de ambitie van het eerste elftal.> Het inzetten van een deskundig kader op- en langs het veld.
> Voorzien in een gediplomeerde handbaljeugdtrainer.
> Het hebben van enthousiaste jeugdcoördinatoren die als taak hebben het kader zo optimaal mogelijk te ondersteunen.
> Het faciliteren van te volgen cursussen voor ons kader voor jeugdselectieteams uitsluitend met onafhankelijke gediplomeerde trainers/coaches te werken.
Organisatie: Het realiseren van een stabiele toekomstbestendige organisatie van JHC.> Wij vullen de verschillende bestuursfuncties volledig in en maken tijd vrij voor verdere ontwikkeling van de club.
> Wij zetten in op de verdere uitbreiding en ontwikkeling van de verschillende commissies die zoveel mogelijke zelfstandig werken en verantwoording afleggen aan desbetreffend bestuurslid.
> Wij zetten in op verdere structurering en professionalisering van de club door de eigen leden.