Over JHC

LID WORDEN?

Prestatie

en

recreatiesport

OVER JHCJHC is een handbalvereniging die inzet op prestatie en recreatiesport in combinatie met het op eigen kracht bereiken van het maximaal haalbare met de beschikbare middelen. Spelplezier staat hierbij voorop. Het uitgangspunt is dat spelen en trainen in de eerste plaats gericht moet zijn op het verbeteren van de individuele technische en tactische vaardigheden om de speelsters steeds betere handballers te laten worden. Plezier en spelvreugde, goede relaties tussen spelers en speelsters onderling, tussen spelers, trainers, begeleiders en ouders staan centraal met als bedoeling clubbinding en een goede sporthouding te bewerkstelligen. Het winnen mag hier geen afbreuk aan doen.

AGENDA


Zat 22 juni   Schoolhandbal


Zat 29 juni   Schoolhandbal


Vrij    5 juli   Jeugdweekend 5-7 juli

Handbalvereniging JHC | 2016