Over JHC

OVER JHC

 

 

JHC is een handbalvereniging die inzet op prestatie en recreatiesport in combinatie met het op eigen kracht bereiken van het maximaal haalbare met de beschikbare middelen. Spelplezier staat hierbij voorop. Het uitgangspunt is dat spelen en trainen in de eerste plaats gericht moet zijn op het verbeteren van de individuele technische en tactische vaardigheden om de speelsters steeds betere handballers te laten worden. Plezier en spelvreugde, goede relaties tussen spelers en speelsters onderling, tussen spelers, trainers, begeleiders en ouders staan centraal met als bedoeling clubbinding en een goede sporthouding te bewerkstelligen. Het winnen mag hier geen afbreuk aan doen.

LID WORDEN?

Prestatie

en

recreatiesport

Handbalvereniging JHC | 2016