Het ontstaan van JHC

AGENDA


Zat 22 juni   Schoolhandbal


Zat 29 juni   Schoolhandbal


Vrij    5 juli   Jeugdweekend 5-7 juli

HET ONTSTAAN VAN JHCIn het voorjaar van 1944 kwamen enkele Julianadorper dames tot de gedachte om een handbalvereniging op te richten.

In deze oorlogstijd die arm was aan mogelijkheden tot ontspanning was dit en uitstekend idee. Waar ook de plaatselijke politie, in de persoon van agent de heer G. De Haan, veel voor voelde en er toe kwam de pogingen zo veel mogelijk te steunen.

Iedereen werd opgetrommeld en zittend op het hekje van het door ouderen welbekende "klompenkerkie"aan de Langevliet (waar nu het kantoor van Makelaardij Buurman is) werd een oprichtingsbestuur benoemd. Dit bestond uit Annie Smit, presidente, Gre Dekker, secretaresse en Nellie Noot, penningmeesteresse.


De nieuw opgerichte, 25 leden tellende, handbalvereniging kreeg de naam "Sportlust", omdat zij onder de vlag van de reeds sinds 1909 bestaande gymnastiekvereniging "Sportlust" wilden gaan spelen.

Het kersverse handbalbestuur meldde de vereniging op 22 juni 1944 aan als lid van het Nederlands Handbal Verbond. Op 26 juni reeds ontving men bericht van het N.H.V., waarbij enkele bestuursleden werden uitgenodigd voor een bespreking op 1 juli in 1944 in Alkmaar.

Op 28 juni werden de dorpsgenoten van de oprichting op de hoogte gebracht door middel van een huis aan huis verspreid drukwerkje. Hierin werd tevens om financiele steun gevraagd.

Op de bespreking in Alkmaar kreeg men echter te horen dat van de bezettingsautoriteiten geen nieuwe verenigingen mochten worden aangenomen als lid van het N.H.V.


Een bestuurslid van het N.H.V. droeg als mogelijke oplossing aan om zich aan te sluiten bij een bestaande sportvereniging die aan een buitensport deed. Gymnastiekvereniging "Sportlust" (binnensport) werd dus niet geaccepteerd.

De volgendde stap was een vergadering beleggen met het bestuur van de voetbal vereniging JVC, in de bezettingstijd "Koegras" geheten. Omdat de bezetters niet toestonden dat namen gebruikt werden die verband hielden met ons Koninklijk Huis (Julianadorper Voetbal Vereniging).

De vergadering werd gehouden op 5 juli 1944 ten huize van Klaas Minnes. Dit leidde tot de oprichting van de handbalvereniging J.H.C ("Koegras"), als onderafdeling van de voetbalvereniging J.V.C. ("Koegras"), met als oprichtingsdatum 14 juli 1944.

Ook bleek het oprichtingsbestuur te jong om als bestuur op te treden. De volgende "oudere" dames werden bereid gevonden zitting te nemen in het J.H.C-bestuur: Mevrouw A. Blaauboer-Voorthuizen, Mevrouw A. De Haan-Faber en mevrouw M.Minnes-Hoornsman.

Op de ledenvergadering van J.V.C werden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd en getekend door het dagelijks bestuur van J.V.C. dat toen bestond uit de heren E.Zon, A.Hoornsman en T.Speur.

Op 19 juli werden de kasmiddelen van de vereniging "Sportlust" overgedragen aan de penningmeesteresse van J.H.C. Het bedrag was fl..366,25. (+/-165 euro).

Op diezelfde datum werd bericht ontvangen van het N.H.V. dat het als onderafdeling van de voetbalvereniging wel mogelijk was toe te treden als lid van het N.H.V.


Door de oorlogsomstandigheden kon J.H.C. in het eerste jaar van haar bestaan veel wat men van plan was niet verwezenlijken. Eenmaal per week werd er getraind onder leiding van de voetbaltrainer(!) Barend de Boer. Competitie spelen was echter niet mogelijk in de oorlogsjaren. Ook het ballenmateriaal was miserabel slecht. Onderling werden wat wedstrijdjes gespeeld , waarbij politieagent de Haan als scheidsrechter fungeerde. Er werden zelfs twee oefenwedstrijden georganiseerd tegen Schagen. Zowel een uit-als een thuiswedstrijd met als eindstand respectievelijk 2-1 en 1-3.


De kleding was eveneens een probleem. Weliswaar waren de clubkleuren , blauw-zwart, opgegeven aan de bond maar door de oorlog was het moeilijk om aan juiste kleding te komen. Er werd wat genaaid van oude kleding en zonodig geverfd of er werd een J.V.C. shirt geleend van vader of broers.

Na de oorlog gaven de speelsters al gauw te kennen de kleuren blauw-zwart maar somber te vinden en gaven de voorkeur aan blauw-wit. Via de heer H.Schermerhorn, toen de plaatselijke manufacturier, was het mogelijk de sportkleding in de gewenste kleuren bij de fabriek te bestellen. De shirtjes blauw-wit en de broekjes zwart. Al gauw werd het voor de senioren witte broekjes. De jeugdleden echter hebben zeker tot 1963 zwarte broekjes gedragen.

Handbalvereniging JHC | 2016