Contributie & lidmaatschap

CONTRIBUTIE & LIDMAATSCHAP


U kunt het lidmaatschap bij JHC aanvragen door het inschrijfformulier in te vullen.

Stuur dit op naar het adres vermeld op het formulier.


Let op: het lidmaatschap is voor een heel seizoen, tussentijds opzeggen is niet mogelijk.


Uiteraard kunt u ook een e-mail met een vraag naar jhc@handbal.nl sturen.

Meer informatie over de contributie kunt u vinden in artikel 6 van het Huishoudelijk regelement.

Opzegging uitsluitend per e-mail naar ledenadministratie@jhcjulianadorp.nl, vóór 1 april.


Hieronder de link naar de contributiebrief zoals per mail aan de leden verstuurd met een overzicht van de contributies voor seizoen 2018 – 2019.

Tijdens de ALV van 28 augustus 2015 is besloten dat leden vanaf de B jeugd verplicht 5 loten afnemen van de Grote Club Actie.

Het bedrag van € 15 is al in de contributie verwerkt.

 

Contributie 2018 - 2019

AGENDAVrij    20 sept   Algemene Leden Vergadering 19.00 uur


Handbalvereniging JHC | 2016