Club van 50

AGENDA


Zat 22 juni   Schoolhandbal


Zat 29 juni   Schoolhandbal


Vrij    5 juli   Jeugdweekend 5-7 juli

DE CLUB VAN 50


Wat is de club van 50 en wat doet de club van 50?

Voor veel mensen die JHC een warm hart toedragen is het sponsoren van bijvoorbeeld een elftal of een reclamebord een te kostbare zaak. Om toch de mogelijkheid te bieden om, op vrijwillige basis, een financiële bijdrage te leveren aan onze vereniging is de Club van 50 in het leven geroepen.


Het primaire doel van de Club van 50 is het genereren van extra inkomsten voor Handbalvereniging JHC. Inkomsten die vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit de normale begroting van JHC betaald kunnen worden.


Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra activiteiten voor de jeugd, het opknappen van de accommodatie en uiteraard vele andere doeleinden.


Wie kunnen er lid worden van de Club van 50?

Iedereen die JHC een warm hart toedraagt kan lid worden. Leden, donateurs, vaders, moeders, teams, commissies of een groep mensen kunnen lid worden van de club van 50. Ook bedrijven kunnen natuurlijk lid worden van de club van 50.


Wat kost het lidmaatschap?

De contributie bedraagt € 50,- per Handbalseizoen.


Wat krijgt u hiervoor terug?

• Veel waardering en sympathie vanuit de vereniging

• Vermelding van uw naam op een bord in de kantine en op de website van JHC

(anonieme leden, zonder vermelding van naam, zijn uiteraard ook welkom)


Hoe kunt u lid worden?

Door een inschrijfformulier in te vullen (zie verder in dit informatie boekje) en in te leveren in de bestuurskamer of bij één van onderstaande bestuursleden van de Club van 50 :


Voorzitter

Penningmeester

Secretaris


De Club van 50 is uitsluitend bedoeld voor particulieren en bedrijven. Wel is het mogelijk om ook de naam van uw partner of echtgenoot op het bord en de website te vermelden. Echter, per inschrijving heeft maar één persoon stemrecht tijdens de ledenvergaderingen en wordt er maar één uitnodiging voor de eventuele activiteiten verstrekt.


Als uitzondering kunnen ook teams van JHC lid worden van de Club van 50. Echter, een team heeft geen stemrecht tijdens de ledenvergadering(en) en krijgt geen uitnodiging voor de jaarlijkse festiviteit.


 Handbalvereniging JHC | 2016